Rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Opinie i interpretacje

Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy – rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Informujemy, że Prokuratoria Generalna opublikowała rekomendacje dotyczące bardzo ważnych, a jednocześnie budzących w praktyce wiele wątpliwości prawnych postanowień umów dotyczących ...