struktura wydatków rodzajowa ewidencja wydatków web

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków wersja WEB

Jaka jest struktura ewidencjonowania wydatków w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

W systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB, wydatki mogą być wprowadzane dwojako: Wydatki uszeregowane są w tabeli. Klikając ...