Jaka jest struktura ewidencjonowania wydatków w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

W systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB, wydatki mogą być wprowadzane dwojako:

  • Jako samodzielne wydatki realizowane na zasadzie: jest potrzeba zakupu, zatem ją realizujemy;
  • Jako wydatki będące realizacją wcześniej zawartej umowy lub złożonego wcześniej zamówienia wewnętrznego.

Wydatki uszeregowane są w tabeli. Klikając na nagłówek kolumny możemy szeregować je w kolejności rosnącej lub malejącej wartości danej kolumny.

W tabeli warto zwrócić uwagę na pole „id” – każdy rekord posiada unikatowy identyfikator „id”, zatem znalezienie go nawet pośród ogromnej ilości wydatków jest dzięki temu proste.

W przypadku gdy w kartotece WYDATKI znajduje się naprawdę duża liczba rekordów, możemy użyć wbudowanego filtra aby je odszukać. Dostępne filtry to:

  • Filtr miesiąca
  • Filtr rodzajowy
  • Filtr Dostawa/Usługa/Robota budowlana
  • Filtr daty

Klikając na dany rekord, wywołujemy jego podświetlenie. W lewej części ekranu znajdują się ikony:

  • Podglądu
  • Edycji
  • Lub usunięcia rekordu

Ostatnie wpisy