16 grudnia 2020 roku – Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zawierać zakazanych postanowień.