17 grudnia 2020 – Publikacja ustawy zmieniającej nowe Prawo zamówień publicznych

17 grudnia br., w Dzienniku Ustaw pod poz. 2275 została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą w nowym Prawie zamówień publicznych jest:

  • skreślenie art. 2 ust. 2 ustawy, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej.

Termin wejścia w życie nowych przepisów wyznaczono na 1 stycznia 2021 r.

Zobacz Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ostatnie wpisy