24 września 2020 roku – nowa publikacja UZP „Orzecznictwo – zamówienia publiczne”

Urząd Zamówień Publicznych wydał pierwszy numer publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne” zawierającej usystematyzowany zbiór wybranego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych w zakresie zamówień publicznych w okresie październik 2019 – luty 2020. Na potrzeby tej publikacji dokonano wyboru 250 orzeczeń, które stanowią te najistotniejsze z punktu widzenia systemu zamówień publicznych i które zachowają swoją aktualności po 1 stycznia 2021 roku czyli po wejściu w życie nowego Prawa zamówień publicznych.

Zobacz treść publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne”

Ostatnie wpisy