29 grudnia 2020 – miniPortal zmodernizowany

Termin wejścia w życie pełnej elektronizacji zamówień publicznych tuż tuż  więc przypominamy, że do czasu pełnego wdrożenia Platformy e-Zamówienia obsługę komunikacji elektronicznej postępowań można realizować na zmodernizowanym miniPortalu czyli miniPortalu Bis.

Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym miniPortal zapewni:

  • obsługę komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert i wniosków, zgodnie z nową ustawą PZP, aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach docelowego rozwiązania tj. Platformy e-Zamówienia ( I kwartał 2021 r.),
  • oczekiwaną przez Użytkowników automatyzację szyfrowania i deszyfrowania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • możliwość kontynuowania postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. w oparciu o dotychczasowe przepisy.

Ostatnie wpisy