30 grudnia 2020 – Platforma e-Zamówienia – konieczna rejestracja

Przypominamy Wykonawcom i Zamawiającym o rejestracji na Platformie e-Zamówienia. Rejestracja dla Zamawiających jest obowiązkowa w celu opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający aby się zarejestrować musi wejść na stronę www.ezamowienia.gov.pl. Na stronie głównej Portalu Dostępowego, w prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Po kliknięciu pojawi się ekran wyboru roli. Należy kliknąć Zamawiający. Pojawi się formularz rejestracji konta podmiotu oraz w kolejnym kroku Supervisora.

Wykonawca aby się zarejestrować musi wejść na stronę www.ezamowienia.gov.pl. Na stronie głównej Portalu Dostępowego, w prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Po kliknięciu pojawi się ekran wyboru roli. Należy kliknąć Wykonawca. Pojawi się formularz rejestracji konta podmiotu oraz w następnym kroku Supervisora.

Zobacz instrukcje rejestracji

Ponadto informujemy że już w styczniu na platformie e- Zamówienia dostępny będzie Moduł Biuletynu Zamówień Publicznych. I tak z dniem:

1 stycznia 2021 r. udostępnione zostaną m.in.:

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 • Ogłoszenie o konkursie
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania

11 stycznia 2021 r. udostępnione zostaną m.in.:

 • Plany postępowań
 • Informacja do Prezesa UZP w trybie art. 81 nowego Pzp

18 stycznia 2021 r. udostępnione zostaną m.in.:

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu
 • Ogłoszenie o zmianie umowy
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • Ogłoszenie o spełnianiu okoliczności

25 stycznia 2021 r. udostępnione zostaną pozostałe funkcjonalności w tym m.in.: Ogłoszenie o zamówieniu – fakultatywne (m.in. w dziedzinie obronności, zamawiających sektorowych i subsydiowanych).

Termin wdrożenia kolejnego Modułu Platformy, tj. Modułu Obsługi Komunikacji Elektronicznej, w tym składania ofert i wniosków planowany jest na I kwartał 2021 roku.

Ostatnie wpisy