4 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Stawka podatku i błąd w obliczeniu ceny – szukając rozwiązania