8 września 2022 roku – Wykonawca nie może płacić za zaniechania zamawiającego