Komunikat Prezesa UZP w sprawie wyroku KIO w postępowaniu dot. projektu e-Zamówienia.

Jak już wiadomo budowa centralnej platformy e-Zamówienia stanęła w miejscu. Właśnie w tej sprawie Prezes UZP wydał komunikat w którym ustosunkował się do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z dnia 20 stycznia br., który unieważnił wybór Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) konsorcjum spółek z greckiej grupy European Dynamics na wykonawcę platformy e-Zamówienia:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 20 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza, wydała wyrok w toczącym się postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia. Rozstrzygnięcie nakazuje m.in. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty złożonej przez konsorcjum firm European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics SA.
Niezależnie od powyższego, chciałem zapewnić, że aktualnie nie ma obaw co do przyszłego funkcjonowania elektronicznych narzędzi komunikacji udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku ewentualnego dalszego przedłużenia procedury, Urząd podejmie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonowania elektronicznych narzędzi komunikacji udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z wymaganiami nowego Prawa zamówień publicznych.
Jednocześnie informuję, że o szczegółach aktywności Urzędu w zakresie platformy e-Zamówienia oraz o dodatkowych działaniach zabezpieczających w zakresie elektronizacji informować będziemy na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych.

Hubert Nowak
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ostatnie wpisy