Poradnik pozacenowe kryteria oceny ofert już dostępny.

Pozacenowe kryteria oceny ofert – Udostępniamy przygotowany na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych poradnik zawierający pozacenowe kryteria oceny ofert wraz z praktycznym komentarzem.

Poradnik został podzielony na dwie części. W pierwszej części zarysowano zasady rządzące oceną ofert w zamówieniach publicznych a w drugiej części katalog kilkudziesięciu dobrych praktyk w zakresie kryteriów pozacenowych odnoszących się do większości występujących w zamówieniach publicznych branż. Opisane i zaprezentowane w publikacji kryteria odnoszą się do jakości, parametrów technicznych, funkcjonalności bądź właściwości estetycznych przedmiotu zamówienia publicznego.

Zobacz Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert. Część I
Zobacz Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert. Część II

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy