REKOMENDACJE UZP: Udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych.

UZP wraz z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego,  Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Izby Gospodarki Elektronicznej przygotował „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”.

Jak wiadomo zamówienia na dostawę zestawów komputerowych stanowią istotną część rynku zamówień publicznych w Polsce stąd pomysł na stworzenie rekomendacji. Założeniami, którym kierował się zespół przy pracy nad Rekomendacjami było m.in. stworzenie dokumentu stricte technicznego, zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące formułowania zapisów w dokumentacji zamówienia na dostawę zestawów komputerowych.

Zobacz treść rekomendacji

Ostatnie wpisy