Wokanda KIO na dzień 12.12.2023

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3540/23

Odwołujący: STRABAG Sp. z o.o. – Pruszków

Zamawiający: Wspólny zamawiający: Powiat Sochaczewski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Sochaczew

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3533/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach – Siedlce

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 15:30

Sygn. akt: 3538/23

Odwołujący: Jimmy J.Cichocki J. Zandberg Sp. Jawna – Warszawa

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 14:45

Sygn. akt: 3523/23

Odwołujący: SPICA SOLUTIONS Sp. z o.o. sp. k. – Warszawa

Zamawiający: Komenda Główna Policji – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3537/23

Odwołujący: Famed Żywiec Sp. z o.o. – Żywiec

Zamawiający: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź

Ostatnie wpisy