Zamówienia Publiczne w Niemczech – praktyczny przewodnik

Niemcy to największy gospodarczo kraj w Europie, co przekłada się również na jego wielkość rynku zamówień publicznych. Jedynie w pierwszej połowie 2021 r. udzielono ok. 87 tysięcy zamówień publicznych o łącznej wartości prawie 53 miliardów EUR. Szacuje się również, że w Niemczech występuje ok. 30 000 zamawiających, którzy na szczeblu federalnym, krajów związkowych oraz gminnym udzielają zamówień o wartości przekraczającej progi unijne. Jednak w pierwszej połowie 2021 r. tylko  35 zamówień o wartości 11,3 mln EUR zostało udzielonych wykonawcom z Polski.

W związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych opracował Przewodnikiem po procedurach udzielania zamówień publicznych w Niemczech do lektury którego zachęcamy.

Zobacz przewodnik

Źródło: https://www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy