Zapowiedź 2-dniowych praktycznych Warsztatów eNotices2

Zapraszamy Państwa na 2-dniowe praktyczne warsztaty eNotices2. Warsztaty odbywać się będą cyklicznie w formule online i prowadzone będą przez Michała Kunikowskiego, który w przystępny sposób, krok po kroku poprowadzi uczestników przez zawiłości platformy eNotices2.

Szkolenie będzie dotyczyło wypełniania i wysyłania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej przy użyciu narzędzia eNotices2, które jest narzędziem obowiązkowym od dnia 25 października 2024 r. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o oficjalne środowisko testowe eNotices 2 w pełni odpowiadające narzędziu produkcyjnemu. Podczas szkolenia prowadzący będzie na żywo wypełniał poszczególne rodzaje ogłoszeń prezentując swój ekran uczestnikom. W ramach szkolenia zaprezentowany zostanie sposób wypełniania ogłoszenia o zamówieniu z uwzględnieniem dwóch części zamówienia, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz powiązanego z nimi ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w opcji wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w opcji unieważnienia z powodu braku ofert, a także ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex-ante w powiązaniu z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia.

Wypełnianie ogłoszenia o zamówieniu prowadzone będzie w powiązaniu z rejestracją i konfiguracją postępowania o udzielenie zamówienia na platformie e-Zamówienia, skąd czerpane będą informacje niezbędne do wypełnienia ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenia zostaną wypełnione z uwzględnieniem wymagań wynikających nie tylko z aktów prawa europejskiego, ale także ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wymaga podania informacji, dla których nie przewidziano dedykowanych pól w formularzach.

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od ponad dwudziestu lat. Wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

 

Ostatnie wpisy