noweprzetargi.pl

Praktyczne Warsztaty eNotices2

Zapraszamy Państwa na 2-dniowe praktyczne warsztaty eNotices2. Warsztaty odbywać się będą cyklicznie w formule stacjonarnej oraz online i prowadzone będą przez Michała Kunikowskiego, który w przystępny sposób, krok po kroku poprowadzi uczestników przez zawiłości platformy eNotices2.

Szkolenie będzie dotyczyło wypełniania i wysyłania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej przy użyciu narzędzia eNotices2, które jest narzędziem obowiązkowym od dnia 25 października 2024 r. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o oficjalne środowisko testowe eNotices 2 w pełni odpowiadające narzędziu produkcyjnemu. Podczas szkolenia prowadzący będzie na żywo wypełniał poszczególne rodzaje ogłoszeń prezentując swój ekran uczestnikom. W ramach szkolenia zaprezentowany zostanie sposób wypełniania ogłoszenia o zamówieniu z uwzględnieniem dwóch części zamówienia, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz powiązanego z nimi ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w opcji wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w opcji unieważnienia z powodu braku ofert, a także ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex-ante w powiązaniu z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia.

Wypełnianie ogłoszenia o zamówieniu prowadzone będzie w powiązaniu z rejestracją i konfiguracją postępowania o udzielenie zamówienia na platformie e-Zamówienia, skąd czerpane będą informacje niezbędne do wypełnienia ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenia zostaną wypełnione z uwzględnieniem wymagań wynikających nie tylko z aktów prawa europejskiego, ale także ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wymaga podania informacji, dla których nie przewidziano dedykowanych pól w formularzach.

 

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 990 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - 2-dniowe Praktyczne Warsztaty eNotices2 – jak zamieścić ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2-dniowe Praktyczne Warsztaty eNotices2 – jak zamieścić ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

25.07.2024 - 26.07.2024 (za 4 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena VAT 23%:

1220 zł

Więcej
Szkolenie - Wypełnianie i wysyłanie ogłoszeń do publikacji w eNotices2 w praktyce – zajęcia „na żywo” – jak poradzić sobie z ogłoszeniem o zamówieniu i ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia.

Wypełnianie i wysyłanie ogłoszeń do publikacji w eNotices2 w praktyce – zajęcia „na żywo” – jak poradzić sobie z ogłoszeniem o zamówieniu i ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

09.09.2024 (za 50 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena VAT 23%:

600 zł

Więcej
Szkolenie - 2-dniowe Praktyczne Warsztaty: Zamówienia udzielane w częściach i oferty częściowe a ogłoszenia w BZP oraz w TED: e-Zamówienia oraz eNotices2.

2-dniowe Praktyczne Warsztaty: Zamówienia udzielane w częściach i oferty częściowe a ogłoszenia w BZP oraz w TED: e-Zamówienia oraz eNotices2.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

11.09.2024 - 12.09.2024 (za 52 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena VAT 23%:

1220 zł

Więcej

Zakres tematyczny Praktycznych Warsztatów eNotices2

Szkolenie dostępne jest wyłącznie w formule 2-dniowej w wersji online i stacjonarnej.

 

„2-dniowe Praktyczne Warsztaty eNotices2 – jak zamieścić ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.”

 

  1. eNotices2 vs eNotices – na czym tak naprawdę polega różnica?
  2. Przyczyna całego zamieszania, czyli Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze): data wejścia w życie, okres przejściowy, który niestety już upłynął.
  3. Ogłoszenia publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: treść wymagana dyrektywami klasyczną i sektorową oraz ustawą Prawo zamówień publicznych vs Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 vs eNotices2 – powiedzieć, że to skomplikowane, to nic nie powiedzieć.
  4. Zamieszczanie krok po kroku na platformie eNotices2 ogłoszenia o zamówieniu (zamówienie klasyczne, tryb standardowy, z podziałem na 2 części zamówienia).
  5. Zamieszczanie na platformie eNotices2 ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
  6. Zamieszczanie na platformie eNotices2 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
  7. Błędy, których eliminacja przypomina walkę z wiatrakami – przykładowe podejście.
  8. Zawsze jest wyjście awaryjne, czyli co można zrobić, jeśli próbuję i się nie udaje – porady praktyczne.