Zmiana Rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2469). Zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie wzorów ogłoszeń do aktualnego brzmienia art. 93 ustawy Prawo zamówienia publicznych, określającego przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc uaktualnione formularze ogłoszeń zamieszczanych w BZP zaczną funkcjonować od 4 stycznia 2020 r.

Zobacz treść rozporządzenia.

Ostatnie wpisy