Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o. podpisała umowę na budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym

Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o. podpisała 12 lipca 2018 roku umowę z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego: konsorcjum firm GE Power Spółka z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S.

Przypomnimy 4 kwietnia 2018 roku Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o. poinformowała: w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, została wybrana oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie:

GE Power Spółka z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S. – Członek Konsorcjum.

Generalny wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.

Po podpisaniu umowy generalny wykonawca będzie mógł od razu przystąpić do prac organizacyjnych, polegających na przygotowaniu placu budowy, rozpoczęciu fazy projektowania i pozostałych czynności związanych z przygotowaniem zasobów do realizacji zadań przewidzianych umową.

Źródło: Elektrownia Ostrołęka

Ostatnie wpisy