Raport: Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w branży IT – w II kwartale 2019 r.

Raport: Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w branży IT – w II kwartale 2019 r. przygotowane przez Serwis Pressinfo.pl

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

  • Z raportu wynika, że w II kwartale 2019 roku, dokonano łącznie 4 804 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT, z czego 982 wyniki zakończyło się unieważnieniem. Przedmiotem niniejszej analizy są wyłącznie postępowania przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy.
  • Wartość wszystkich rozstrzygniętych postępowań przetargowych (3822), których przedmiot był związany z branżą IT w II kwartale 2019 wyniosła 2 154 391 459 zł.
  • W badanym okresie zmonitorowano 2694 ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty, które dotyczyły bezpośrednio branży IT, czyli nie były powiązane z innymi branżami (cały wynik dotyczył tylko branży IT). Wartość tych rozstrzygnięć zamknęła się w kwocie 1 386 766 818 zł.

Raport dostępny jest na stronie NowePrzetargi.pl

Ostatnie wpisy