Raport: Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe: sierpień 2018 r.

Raport: Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe: sierpień 2018 r. 

W sierpniu 2018 roku ogłoszono 424 wyniki postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 8 mld zł.

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

W relacji miesięcznej – względem lipca – ilość pozytywnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (zakończonych wybraniem wykonawcy zamówienia) pozostała na zbliżonym poziomie. Znacząco wzrosła łączna kwota wartości podpisanych kontraktów, za sprawą wybrania wykonawcy gigantycznego przedsięwzięcia jakim jest budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW.

Najwięcej rozstrzygnięć przetargowych w analizowanej branży zostało ogłoszonych w województwie mazowieckim. W badanym okresie było to 60 wyników. Mazowieckie jest również województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę. Suma wszystkich podpisanych kontraktów w tym regionie wyniosła ponad 5 mld zł.

Analizując zmonitorowane informacje pod kątem łącznej wartości wygranych postępowań przetargowych, najwyższą kwotą może się pochwalić konsorcjum, którego liderem jest: GE POWER Sp. z o.o. Najdroższy przetarg w branży budownictwo wielkogabarytowe, którego wynik opublikowano w sierpniu dotyczył „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”. Postępowanie zostało ogłoszone przez ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A.. Wartość przetargu wyniosła 5 049 729 000,00 zł. Zwycięzcą została firma GE POWER Sp. z o.o.

 Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy