6 lipca 2020 roku – Zamówienia in-house na publiczny transport nadal dopuszczalne.

W ostatnim czasie pojawiają się głosy, że w związku z wyrokiem TSUE z 21 marca 2019 r. w sprawach połączonych C-266/17 i C-267/17 obecnie nie jest dopuszczalne udzielanie bezpośrednich zamówień (tzw. zamówień „in-house”) na usługi publicznego transportu autobusowego. Poglądy wynikają z braku rozważenia istoty zagadnienia i są zasadniczo błędne. We wspomnianej sprawie TSUE rozstrzygał spór interpretacyjny, który powstał w judykaturze niemieckiej, na gruncie

Więcej czytaj w Rzeczpospolitej z 6 lipca 2020 roku.

Ostatnie wpisy