Raport: Ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej – podsumowanie I kwartału 2019

Raport: Ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej – podsumowanie I kwartału 2019.

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2019 roku, ogłoszono 8060 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

Z puli wszystkich ogłoszonych przetargów, 6028 dotyczyło bezpośrednio branży energoelektrycznej, czyli nie występowały w innych branżach (całość dotyczyła wyłącznie branży energoelektrycznej).

Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia opublikowane w: Internecie (87%), BZP (11%), Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (2), w Prasie Lokalnej i Ogólnopolskiej (niespełna 1%) oraz informacja własna (niespełna 1%), i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

W I kwartale 2019 roku najaktywniejszym obszarem Polski pod względem ilości publikowanych przetargów w całej branży energoelektrycznej był teren województwa mazowieckiego. Łącznie opublikowano tam 1497 przetargów.

Ostatnie wpisy