W dniach 7-8 stycznia 2022 roku Platforma e-Zamówienia niedostępna

W związku z planowanym wdrożeniem komponentu Sprawozdań Rocznych informujemy, że od piątku, 7 stycznia 2022 r., w godzinach popołudniowych wystąpi niedostępność Platformy e-Zamówienia w tym Biuletynu Zamówień Publicznych jak i Modułu Składnia Ofert i Wniosków.

Komponent umożliwi przygotowanie, złożenie jak i przekazywanie sprawozdania za 2021 rok jak i korekt rocznego sprawozdania do Prezesa UZP. Tym samym sprawozdanie z udzielonych zamówień wszczętych po 1 stycznia 2021 r. należy składać bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia. Jednocześnie moduł ten na tym etapie umożliwi również generowanie Zamawiającemu raportu ze złożonego sprawozdania rocznego za dany rok.

Źródło: www.uzp.gov.pl/kio

Ostatnie wpisy