Platforma e-Zamówienia aktualny stan prac i przyszłość

PO PIERWSZE – Finalizacja odbioru modułu składania ofert i wniosków (MOW): Rozpoczęto ostatni etap procedury odbiorowej MOW.

PO DRUGIE – Wdrożenie produkcyjne modułu składania ofert i wniosków (MOW) i związana z tym przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia: Po zakończeniu procedury odbiorowej MOW nastąpi wdrożenie produkcyjne tego modułu. W związku z tym, iż wdrożenie tak dużego modułu stanowi olbrzymią ingerencję w Platformę e-Zamówienia, konieczna będzie przerwa techniczna w dostępności Platformy na okres wdrożenia. Wdrożenie modułu ofert i wniosków i związana z tym niedostępność Platformy planowane są od godz. 14.00 w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) do północy 17 października 2021 r. (niedziela).

PO TRZECIE – Pilotaż modułu składania ofert i wniosków (MOW): Równolegle z pracami odbiorowymi przyjmowane były zgłoszenia zamawiających, którzy chcieli uczestniczyć w produkcyjnym pilotażu MOW. Ostatecznie została wyłoniona grupa 100 uczestników pilotażu. Planowany termin udostępnienia MOW w ramach pilotażu to 18 października 2021 r. Podkreślamy, że pilotaż to produkcyjne działanie MOW, udostępnione tylko dla ograniczonej grupy zamawiających dopuszczonych do pilotażu. Funkcjonalność ta dla pozostałych zamawiających będzie nieaktywna. Natomiast funkcja ta będzie dostępna bez ograniczenia dla wykonawców chcących brać udział w postępowaniu ogłoszonym przez zamawiającego dopuszczonego do pilotażu.

PO CZWARTE – Praca nad modułami monitoringu i analiz oraz e-senderem: W tle prac odbiorowych MOW trwają prace nad kolejnymi modułami tj. modułem monitoringu i analiz oraz modułem e-sender.

PO PIĄTE- Roczne sprawozdanie do Prezesa Urzędu: Prowadzone są prace nad rocznym sprawozdaniem przekazywanym do Prezesa Urzędu. Sprawozdanie będzie gotowe i udostępnione od 1 stycznia 2022 r. Po finalnym wdrożeniu wszystkich modułów (co nastąpi najpóźniej w lipcu 2022 r.) planowane jest, aby roczne sprawozdania dla postępowań prowadzonych i wykorzystujących wszystkie funkcjonalności Platformy  tworzone były z wykorzystaniem danych znajdujących się w Centralnym Repozytorium Danych Platformy e-Zamówienia.

PO SZÓSTE – MiniPortal –  funkcjonuje do pełnego wdrożenia Platformy e-Zamówienia: MiniPortal będzie funkcjonował do czasu wdrożenia wszystkich modułów Platformy e-Zamówienia z możliwością dokończenia wszczętych w miniPortalu postępowań.

I NA KONIEC – DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU – 15 lipca 2022 r. – NIEZAGROŻONA

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy