Poznaliśmy firmy zainteresowane opracowaniem koncepcji programowej dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Otwarte zostały oferty w przetargu na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł Drewnica (z węzłem) na dr. S8 – do węzła Ząbki.

Złożonych zostało 6 ofert. Najniższą cenę, 2,4 mln zł, zaoferował Wykonawca Mosty Katowice Sp. z o. o.  natomiast najwyższą cenę, 3,4 mln zł, ma oferta złożona przez WYG International Sp. z o. o.

Termin realizacji wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

– cena

– doświadczenie personelu

– prowadzenie strony internetowej.

Termin podpisania umowy zaplanowany został na czerwiec 2018 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

O inwestycji

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Przebieg trasy:

Długość: ok. 3,6 km.

Gminy: Marki, Ząbki, Zielonka.

Węzły: Drewnica, Ząbki.

Planowany harmonogram realizacji:

– IV kwartał 2019r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”

– III kwartał 2020r. podpisanie umowy z Wykonawcą

– I kwartał 2022r – I kwartał 2024r. realizacja robót budowlanych.

Źródło: GDDKiA

Ostatnie wpisy