Rozstrzygnięte przetargi w branży IT – podsumowanie I kwartału 2018 r.

Rozstrzygnięte przetargi IT – podsumowanie I kwartału 2018 r.

W I kwartale 2018 roku, dokonano rozstrzygnięć 4537 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT , których łączna wartość wyniosła 2,2 mld zł.

W trzech pierwszych miesiącach 2018 roku, opublikowano 3486 wyników, które dotyczyły bezpośrednio branży IT , czyli nie były powiązane z innymi branżami (cały wynik dotyczył tylko branży IT). W branży IT w I kwartale 2018 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów, których łączna wartość wyniosła 2 188 196 702 zł.

Wśród wyników przetargów przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W I kwartale 2018 roku stanowiły one 42% wszystkich przetargów w tej branży (1476 wyników). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 683 wyniki (20%) oraz oprogramowania komputerowego – 652 wyników (19%).

W I kwartale 2018 r. największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie ogłosili organizatorzy z województwa mazowieckiego – 1155 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (501) oraz śląskie (492). Najsłabiej wypadło województwo lubuskie (61 wyników).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła ponad 1,6 mld zł. Następne

w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa dolnośląskie z łączną kwotą ponad 106 mln zł oraz wielkopolskie – ponad 75 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa opolskiego – ponad 6 mln zł.

Według danych Pressinfo.pl, liderem pod względem ilości wygranych postępowań przetargowych w branży IT w analizowanym okresie była firma: GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, która wygrała aż 88 postępowań.

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego o najwyższej wartości zostało opublikowane przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Przetarg dotyczył Świadczenia usług wsparcia

eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Najkorzystniejsza oferta

należała do firmy Comarch Polska S.A.

Administracja publiczna obudziła się z letargu przetargowego. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ilość przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT wzrosła 61,4 procent z natomiast w przypadku wyników , które dotyczyły bezpośrednio sektora IT , czyli nie były powiązane z innymi branżami – wzrost ten wynosi nieco ponad 40 procent. Wydaje się zatem, że największe problemy są już za nimi. Przełożenie na wyniki finansowe firm powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Również w ramach dużych programów operacyjnych (m.in. „Polska Cyfrowa”) podpisywane są nowe kontrakty. Są jednak obszary gospodarki, w których nie zaobserwowano większego zwrotu, dotyczącego zamówień informatycznych.-mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert Pressinfo.pl

 Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy