Zapowiedzi GDDKiA na 2019 rok – „ogłosimy przetargi na realizację ponad 435 km dróg”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada na rok bieżący ogłoszenie przetargów na ponad 435 km dróg.

Jakie przetargi planuje GDDKiA ogłosić do końca 2019 roku? Siedemnaście odcinków autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic miast. Wartość szacunkowa wszystkich tych przedsięwzięć to ponad 20 mld zł. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w zwiększonym do 135 mld zł limicie daje zapewnienie finansowania wszystkim tym projektom.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w nowo ogłaszanych postępowaniach zamierza zastosować szereg rozwiązań mających na celu przyspieszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający planuje szerzej korzystać z procedury odwróconej w sposób bardziej efektywny niż dotychczas. M.in. poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert niezależnych od warunków udziału w postępowaniu. Przypomnijmy – procedura odwrócona to w pierwszym rzędzie ocena wszystkich złożonych ofert. Wykonawcy składający swoje oferty zobligowani są do złożenia wstępnych oświadczeń odnośnie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. W dalszej części procedury, weryfikacja podmiotowa dotyczy głównie tego wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kolejnym elementem skracającym czas wyłonienia najkorzystniejszej oferty jest możliwość zmiany wzorca Szczególnych Warunków Kontraktu i wykreślenie z Subklauzuli 13.8 pkt pkt I postanowienia: „W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wyłączają stosowanie art. art. 3571 KC, art. 3581 §3 KC, art. 632 §2 KC”.

Poniżej przedstawiona jest pełna lista zamierzeń w zakresie ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego planowanych na rok 2019 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:

 • S14 w. Łódź Teofilów – DK91 w m. Słowik, ok. 16,3 km (Zach. Obw. Łodzi)
 • S11 w. Koszalin Zachód – w. Bobolice, ok. 49,5 km
 • S1 w. „Kosztowy II” w Mysłowicach – w „Suchy Potok” w Bielsku–Białej, ok. 39,7 km
 • DK79 Obwodnica Zabierzowa , ok. 10,2 km
 • S7  Płońsk – Czosnów, ok. 34,6 km
 • S19 w. Dobrzyniewo Duże – w. Białystok Zachód z odc. DK65 w. Dobrzyniewo Duże – Sochonie, ok. 17 km
 • S5 Ornowo – Wirwajdy, ok. 5 km
 • S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1), ok. 6,9 km
 • S19 w. Rzeszów Południe – w. Babica, ok. 10,3
 • DK75 odc. I – II etap łącznika brzeskiego między Brzeskiem a Nowym Sączem, ok. 3 km
 • S7 Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) – Szczepanowice, ok. 24 km
 • S19 Choroszcz (w. Białystok Zachód) – Ploski, ok. 53,5 km
 • S19 Kuźnica (gr. państwa) – Sokółka, ok.17,1 km
 • S19 Ploski – Chlebczyn, ok. 74,2 km
 • A2 w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce, ok. 37,5 km
 • S3 Świnoujście – Troszyn, ok. 32,9 km
 • S17 w. Drewnica – w. Ząbki, ok. 3,6 km

Pełna treść informacji znajduje się tutaj.

Źródło: GDDKiA

Ostatnie wpisy