Jak dodać nowego kontrahenta w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

Jedną z podstawowych kartotek w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB jest baza kontrahentów. Poniżej pokażemy jak w prosty sposób możemy dodać nowego kontrahenta i przyporządkować go do konkretnej grupy w systemie kontrahentów.

1. Otwieramy kartotekę KONTRAHENCI

2. Wybieramy przycisk DODAJ KONTRAHENTA. Po kliknięciu w przycisk DODAJ KONTRAHENTA otwiera się okno dodawania nowego kontrahenta. W naszym przykładzie dodawać będziemy kontrahenta do grupy „Drukarnie”. Wypełniamy poszczególne pola, pamiętając, że pola obowiązkowe zaznaczone są czerwoną gwiazdką. Przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy wprowadzone dane i zamykamy okno. Kontrahent został dodany.

3. Jeżeli dodajemy kontrahenta, który powinien znaleźć się w grupie, której jeszcze nie mamy, z poziomy okna dodawania kontrahenta możemy również dodać nową grupę. W tym celu obok pola GRUPA zaznaczamy opcję DODAJ NOWĄ GRUPĘ. Poniżej otwiera się pole, gdzie możemy wpisać nazwę tworzonej grupy a następnie dodać ją do bazy zielonym przyciskiem „+”.

4. Na liście kontrahentów znajduje się wiele podmiotów. Aby upewnić się czy nasz kontrahent został właściwie dodany wystarczy użyć filtra grupy.

Ostatnie wpisy