Przegląd prasy zamówienia publiczne

Przegląd prasy

20 WRZEŚNIA 2023 roku – Bez wątpliwości przy zamówieniach na transport

Nie będzie już kontrowersji, że prawo zamówień publicznych znajdzie zastosowanie do zamówień na usługi w zakresie przewozu koleją lub metrem. ...

Przegląd prasy

9 SIERPNIA 2023 roku – Niewykorzystana instytucja biegłego w zamówieniach publicznych.

Skorzystanie z usługi doradcy na etapie planowania realizacji zamówienia i sporządzania dokumentacji projektowej może przyczynić się m.in. do zmniejszenia kosztów, ...

Przegląd prasy

2 SIERPNIA 2023 roku – Rynek zamówień publicznych osiągnął rekordową wartość. Największy wpływ miała jednak inflacja.

Ubiegłoroczne kontrakty administracji opiewały łącznie na prawie 275 mld zł. Z jednej strony to efekt wzrostu cen, z drugiej inwestycji ...

Przegląd prasy

21 CZERWCA 2023 roku – Firmy łatwiej udowodnią spełnianie warunków przetargowych.

Zamiast setek różnego rodzaju dokumentów jeden, który potwierdzi wiarygodność wykonawcy. Rząd zapowiada stworzenie systemu certyfikacji przedsiębiorców. Ustawa o certyfikacji wykonawców ...

Przegląd prasy

22 marca 2023 roku – Wykonawca może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający nie może bezkrytycznie polegać na samych twierdzeniach wykonawcy co do poufnego charakteru informacji. Zamawiający musi zweryfikować skuteczność dokonanego przez ...

Przegląd prasy

17 marca 2023 roku – Nie każde naruszenie przepisów skutkuje unieważnieniem przetargu.

Zalecenia pokontrolne prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zawsze są wystarczającym powodem do unieważnienia przetargu. Zwłaszcza gdy Krajowa Izba Odwoławcza, choć ...

Przegląd prasy

17 marca 2023 roku – Zmiany w umowie z zamawiającym mogą stanowić pomoc publiczną.

Przepisy zezwalają, a wręcz nakazują w określonych przypadkach następczą zmianę zamówienia. Jednak nie przesądzają, czy dokonanie takiej zmiany ma formę ...

Przegląd prasy

10 MARCA 2023 roku – Zamówienia publiczne: Równość stron umowy nie jest wykluczona

To, że zamawiający kształtuje postanowienia umowy, równoważone jest faktem, że to druga strona jest ekspertem w temacie stanowiącym przedmiot zamówienia. ...

Przegląd prasy

3 MARCA 2023 roku – Klauzule waloryzacyjne i przeglądowe w przetargu publicznym

Od 10 listopada 2022 r. obowiązek stosowania klauzul waloryzacyjnych został znacznie rozszerzony, a w przypadku już wykonywanych umów ustawodawca potwierdził ...

Przegląd prasy

22 LUTEGO 2023 roku –Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia

Jednym z najczęstszych powodów odrzucania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodność ich treści z ...