W jaki sposób możemy na bazie wersji demonstracyjnej systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia zacząć wprowadzać własne dokumenty oraz stworzyć od podstaw własny słownik rodzajowy?

Korzystając z wersji demonstracyjnej systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia może okazać się, że chcielibyśmy rozpocząć wprowadzanie własnych dokumentów, stworzyć własny słownik rodzajowy lub kartotekę kontrahentów. Nie wystarcza nam bowiem baza przykładowa – nie odzwierciedla ona specyfiki funkcjonowania naszej instytucji. W przyszłości wprowadzone do wersji demonstracyjnej dane chcielibyśmy wykorzystać w wersji pełnej do której zakupu się przymierzamy w przyszłości – z takimi pytaniami spotykamy się często. Poniżej przedstawimy w jaki sposób możemy szybko i prosto wyczyścić bazę systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia.

Sposób I – bardziej mozolny:

Kasujemy wszystkie dokumenty w bazie. System posiada szereg zabezpieczeń przed skasowaniem powiązanych ze sobą rekordów. Nie da się np. skasować pozycji w słowniku rodzajowym jeśli jest ona wykorzystywana przy jakimkolwiek wpisie np. wydatku. Zatem jeśli zachowamy odpowiednią kolejność kasowania, wówczas system pozwoli nam wyczyścić bazę danych. Kasujemy poszczególne pozycje w następującej kolejności:

  • Wydatki z kartoteki wydatków
  • Zamówienia z kartoteki zamówień
  • Umowy z kartoteki umów
  • Kontrahenci z kartoteki kontrahentów
  • Pozycje ze słownika rodzajowego

Sposób II – prostszy i zdecydowanie bardziej polecany:

W celu usunięcia bazy danych wchodzimy w menu Administracja, następnie w górnym menu wybieramy „Funkcje” a następnie „Usuwanie bazy”. Funkcja ta dostępna jest wyłącznie dla administratora. Raz usuniętej bazy nie da się już przywrócić dlatego warto jest sporządzić kopię zapasową w sytuacji gdy wprowadzaliśmy jakieś swoje dane. Po usunięciu bazy danych aplikacja zostanie zamknięta a po ponownym uruchomieniu systemu pusta baza danych utworzy się automatycznie.

Z uwagi na specyfikę działania oprogramowania Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB, kolejność czynności związanych z wprowadzaniem danych jest nieco inna niż w wersjach stacjonarnych oprogramowania Rodzajowa Ewidencja Wydatków. Obsługa aplikacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej i z uwagi na to specyfika wprowadzania danych jest inna.

Ważne jest aby przy wprowadzaniu danych po raz pierwszy zachować następującą kolejność:

  1. wprowadzenie rodzaju,
  2. wprowadzenie grup kontrahentów oraz kontrahenta,
  3. wprowadzenie zamówienia,
  4. wprowadzenie wydatku.

Generalną zasadą jest, że wprowadzając wydatek musimy wcześniej wprowadzić rodzaj oraz kontrahenta tak aby na formatce wprowadzania wydatku mogły pojawić się jego dane.

Ostatnie wpisy