Jakie funkcje realizuje moduł RODZAJE w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

System Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia ma budowę modułową. Poniżej pokażemy jakie funkcje realizowane są przez moduł RODZAJE w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia.

Moduł RODZAJE wywoływany jest z poziomu menu głównego systemu.

U dołu ekranu po lewej stronie znajdują się dodatkowe informacje:

  • Okres budżetowy – wskazuje na jakim okresie budżetowym pracujemy aktualnie
  • Kontrolka Serwera – zielona – serwer włączony, czerwona – serwer wyłączony, co oznacza brak dostępu do bazy danych.
  • Termin upływu ważności licencji – w okresie dwóch ostatnich tygodni ważności licencji termin ten podświetla się na czerwono.
  • Limit ilości użytkowników systemu przewidzianych licencją – wskazuje maksymalną ilość użytkowników jaką można dodać w module Administracja/Użytkownicy.

Realizowane funkcje:

  • Dodawanie rodzaju – funkcja ta umożliwia dodanie nowego rodzaju z uwzględnieniem następujących danych: nazwa, próg alarmowy (domyślny, inny, wyłączenie), kody CPV (nieobowiązkowe), uwagi.
  • Usuwanie rodzaju – system daje możliwość usunięcia rodzaju jeżeli nie są z nim powiązane żadne dane.
  • Edycja rodzaju – funkcja ta umożliwia modyfikowanie danego rodzaju.
  • Odświeżenie danych.

Uwaga: System umożliwia tworzenie rodzajów, dla których próg udzielania zamówień jest różny od domyślnego progu zdefiniowanego w ustawieniach administracyjnych np. roboty budowlane w przypadku zamawiających sektorowych.

Ostatnie wpisy