noweprzetargi.pl

Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE

.

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Doskonalenie warsztatu w zakresie udzielania zamówień publicznych: praktyczne metody bezbłędnej realizacji procedur na dostawy, usługi oraz roboty budowlane z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

Doskonalenie warsztatu w zakresie udzielania zamówień publicznych: praktyczne metody bezbłędnej realizacji procedur na dostawy, usługi oraz roboty budowlane z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

28.08.2024 (za 38 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Katowice Hotel Silesian

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej

Zakres szkolenia Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – wybór trybu, swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU

 1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów niezbędnych do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej.

 2. Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane i jego wpływ na dalsze losy procedury – analiza:

 1. Tworzenie wzorcowego dokumentu SWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane. Specyfikacja warunków zamówienia – kiedy zamawiający zobligowany jest przygotować SWZ a jeśli nie SWZ to co?

 1. Podwykonawstwo w postępowaniach:

 1. Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.

 2. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO – ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGU UNIJNEGO – DOSKONALENIE WARSZTATU.

 3. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGU UNIJNEGO – DOSKONALENIE WARSZTATU.

 4. Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury W PRAKTYCZNYM ĆWICZENIOWYM UJĘCIU w obszarach:

 1. Rejestr umów prowadzony przez Ministra Finansów. Praktyczne aspekty rejestrowania danych dotyczących umów

 2. Ustawa o elektromobilności a zamówienia publiczne – nowe obowiązki Zamawiającego i wymogi dla Wykonawcy.

 3. Zamówienia na roboty budowlane finansowane Rządowego Funduszu Polski Ład. Zasady procedowania. Wzorcowa umowa i zasady rozliczeń. Jak wzorcowo przeprowadzić procedurę aby nie stracić dofinansowania.

 4. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW:

 1. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ w zamówieniach publicznych.

 2. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.