noweprzetargi.pl

E-doręczenia w administracji publicznej

Wejście w życie w dniu 5 października 2021 r. Ustawy o doręczeniach elektronicznych zmienia zasady doręczania pism utrwalonych w postaci elektronicznej. Już w tym roku pełną dostępność cyfrową, w tym doręczanie pism za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenie elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej będą musiały wprowadzić m.in. organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, ponadto organy kontroli państwowej i ochrony prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia. Konieczne jest nie tylko przygotowanie się od strony technicznej i organizacyjnie (gdyż każdy organ będzie miał nowy adres do doręczeń elektronicznych) ale również przeszkolenie pracowników, którzy w praktyce będą doręczali korespondencję.

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty i jego zadaniem jest przybliżenie nowych zasad dotyczących e-doręczeń, zasad liczenia terminów procesowych w przypadku doręczenie elektronicznego (dowód doręczenia, chwila doręczenia), praktycznego znaczenia art. 393 k.p.a. (wydruku decyzji utrwalonej w postaci elektronicznej). Zostanie także omówiona nowa usługa: publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczna usługa hybrydowa. Przybliżone zostaną zagadnienia związane z nowym adresem do doręczeń, skrzynką do doręczeń czy też obowiązki administratora skrzynki do doręczeń.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

mec. Marcin Adamczyk

Prowadzący: mec. Marcin Adamczyk

WIĘCEJ

Cena od: 320 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

E-doręczenia w administracji publicznej - kluczowe zagadnienia

  1. Nowe zasady doręczeń elektronicznych:
  1. Doręczanie korespondencji elektronicznej do organów administracji publicznej a do osób fizycznych – nowe „stare zasady”:
  1. Nowe zasady doręczania:
  1. „Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
  2. 393 k.p.a. po zmianach – czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?
  3. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka do doręczeń – z perspektywy organu administracji publicznej:
  1. Baza adresów elektronicznych:
  1. Dyskusja.

E-doręczenia - do kogo adresujemy to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom administracji publicznej. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty i jego zadaniem jest przybliżenie nowych zasad dotyczących e-doręczeń, zasad liczenia terminów procesowych w przypadku doręczenie elektronicznego (dowód doręczenia, chwila doręczenia), praktycznego znaczenia art. 393 k.p.a. (wydruku decyzji utrwalonej w postaci elektronicznej). Zostanie także omówiona nowa usługa: publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczna usługa hybrydowa. Przybliżone zostaną zagadnienia związane z nowym adresem do doręczeń, skrzynką do doręczeń czy też obowiązki administratora skrzynki do doręczeń.