noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne w jednostkach oświaty

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zamówieniom publicznym w publicznych jednostkach oświaty. Ten obszar regulowany jest szeregiem wymagań i obowiązków określonych w różnych aktach prawnych. Praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, w których wydatkowane są środki publiczne, często stanowi duże wyzwanie organizacyjne i merytoryczne dla publicznych jednostek oświaty, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne. Nasze szkolenie jest skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań w publicznych jednostkach oświaty, jak i do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych. Niezależnie od doświadczenia, nasz program został dostosowany do różnych poziomów zaawansowania i skoncentrowany na praktycznych umiejętnościach, które mogą być natychmiast stosowane w  pracy.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 450 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Zamówienia publiczne w jednostkach oświaty w roku szkolnym 2023/2024.

Zamówienia publiczne w jednostkach oświaty w roku szkolnym 2023/2024.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

13.11.2023 (za 40 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

450 zł

Cena VAT 23%:

555 zł

Więcej

Zakres szkolenia Zamówienia publiczne w jednostkach oświaty

 1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2023.

 

 1. Podział sposobu postępowania w zależności od przedmiotu zamówienia i wartości zamówienia.
  1. Obliczenie wartości zamówienia zgodnie z ustawą pzp – sumowanie zamówień?
  2. Regulacje wewnętrzne – procedury nie objęte przepisami ustawy pzp („regulaminowe”).
  3. Ustawa pzp – tryby i możliwość ich zastosowania w przypadku wyżywienia.
  4. Zamówienie dla szkoły albo postępowanie realizowane przez organ prowadzący dla kilkunastu szkół.
  5. Realizacja obowiązku przez kuchnię albo posiłki organizowane z zewnątrz.
  6. Dowóz uczniów do szkoły w tym dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 1. Składniki umowy w przypadku dowozu dzieci do szkoły – rodzaje postępowań.
 2. Składniki umowy w przypadku wyżywienia – usługa cateringu / odpłatność rodziców.
 3. Składniki umowy w przypadku wyżywienia – tzw. „wsad do kotła”.

 

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania nie objętego trybami ustawy pzp (poniżej 130 000 zł).
  1. Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę.
  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  3. Istotne elementy umowy w szczególności wskaźniki waloryzacji przy sukcesywnym wzroście cen.
  4. Ogłoszenie, zaproszenie, warunki i wymagania, kryteria oceny ofert.
  5. Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu, jak można usprawnić postępowanie.
  6. Dokumentowanie postępowania. Obowiązek przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień.

 

 1. Zamówienia publiczne o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 130 000 zł.
  1. Obliczenie wartości zamówienia – dodatkowa weryfikacja i możliwe zwolnienia.
  2. Wybór trybu postępowania.
  3. Przygotowanie SWZ, załączników i ogłoszenia o zamówienia w BZP. Na co zwrócić uwagę.
   • Opis przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie podziału zamówienia na części.
   • Warunki udziału, kryteria oceny ofert.
   • Umowa, wskaźniki waloryzacyjne zapewniające konkurencyjność w postępowaniu.
   • Wymagane dokumenty i oświadczenia w ofercie.
   • Haromonogram czasowy przeprowadzenia postępowania.
  4. Wszczęcie postępowania – pytania i odpowiedzi.
  5. Termin składania i otwarcia ofert – czynności.
  6. Badanie i ocena ofert – czynności / kolejność / obowiązki i możliwości.
  7. Wybór lub unieważnienie.
  8. Zawarcie umowy.
  9. Dokumentowanie postępowania.
  10. Realizacja umowy – zmiany, aneksy.
  11. Raport z realizacji umowy.
  12. Obowiązki w trakcie realizacji umowy – punkty kluczowe.
  13. Sytuacje niedopuszczalne w realizacji umów w zamówieniach publicznych.
  14. Odbiór przedmiotu zamówienia.
  15. Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 1. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.

 

 1. Panel dyskusyjny – kończy każdy dzień szkolenia.

 

Szkolenie dedykowane jest w szczególności: