noweprzetargi.pl

Zamówienia udzielane w częściach i oferty częściowe

Zapraszamy na kolejne praktyczne, w 100% warsztatowe szkolenie autorskie Michała Kunikowskiego. Warsztaty przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z zamówieniami udzielanymi w częściach oraz ofertami częściowymi. Szkolenie realizowane w formule 2-dniowej z uwagi na swój warsztatowy charakter.

2-dniowe Praktyczne Warsztaty: Zamówienia udzielane w częściach i oferty częściowe a ogłoszenia w BZP oraz w TED eNotices2 oraz e-Zamówienia

ZAŁOŻENIA: Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów. Każdy uczestnik nauczy się tworzyć ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 990 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - 2-dniowe Praktyczne Warsztaty: Zamówienia udzielane w częściach i oferty częściowe a ogłoszenia w BZP oraz w TED: e-Zamówienia oraz eNotices2.

2-dniowe Praktyczne Warsztaty: Zamówienia udzielane w częściach i oferty częściowe a ogłoszenia w BZP oraz w TED: e-Zamówienia oraz eNotices2.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

11.09.2024 - 12.09.2024 (za 53 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena VAT 23%:

1220 zł

Więcej

2-dniowe Praktyczne Warsztaty: Zamówienia udzielane w częściach i oferty częściowe a ogłoszenia w BZP oraz TED: eNotices2 oraz e-Zamówienia

Zakres szkolenia: 2-dniowe Praktyczne Warsztaty: Zamówienia udzielane w częściach i oferty częściowe a ogłoszenia w BZP oraz w TED: eNotices2 oraz e-Zamówienia

 

 1. Podział zamówienia na części – pojęcie, ramy prawne oraz zalety i wady oraz specyfika udzielania zamówienia w częściach.

 

 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne udzielane w częściach a Biuletyn Zamówień Publicznych:
  • jak poprawnie zamieścić ogłoszenie o zamówieniu – ze szczególnym uwzględnieniem elementów dotyczących przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert, w tym możliwych ułatwień w wypełnianiu treści ogłoszenia,
  • zamieszczanie ogłoszenia o wyniku postępowania – części unieważnione vs części, na które zawarto umowy, różne terminy zawarcia umów, kiedy zamieścić ogłoszenie?
  • zamieszczanie ogłoszenia o wykonaniu umowy – jedno postępowania, wiele ogłoszeń.

 

 1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane w częściach a eNotices2:
  • jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o zamówieniu (klasycznym) – minimalizacja ryzyka błędów przy wielu częściach zamówienia, czy warto korzystać z grupowania części zamówień (GLO)?
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – w jaki sposób ułatwić sobie pracę, aby jego publikacja nie okazała się wyzwaniem ponad siły? części unieważnione vs zawarte umowy w pozostałych częściach, przedłużające się postępowanie w odniesieniu do niektórych części zamówienia.
  • ogłoszenie o wykonaniu umowy – czyli powrót na e-Zamówienia i zamieszczenie ogłoszenia w BZP.

 

 1. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a ogłoszenia w BZP lub TED.