noweprzetargi.pl

Zamówienia na energię elektryczną i gaz ziemny

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce?

Zapraszamy na szkolenie poświęcone szczególnie trudnym zagadnieniom, związanym z udzielaniem zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w bieżącym okresie. Przed Zamawiającymi stoją trudne decyzje dotyczące rozstrzygnięcia czy zawierać umowy kompleksowe czy oddzielnie na dostawy nośników energii i odrębnie na ich dystrybucję. Zmiany cen energii i gazu, niepewność odnośnie inflacji, problemy związane z właściwym opisem przedmiotu zamówienia i jego prawidłowym oszacowaniem to przewodnie tematy tego szkolenia.

Kluczowe zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia Zamówienia na energię elektryczną i gaz ziemny

Jaki tryb udzielenia zamówienia będzie optymalny w przypadku tego przedmiotu zamówienia? Jaki jest optymalny moment wszczęcia postępowania i zawarcia umowy? W jakich warunkach nie możemy zmienić dostawcy energii? Czym jest sprzedaż rezerwowa i jakie skutki prawne niesie ona dla Zamawiającego? Ilość zmiennych jaką wymieniliśmy powyżej pokazuje jak skomplikowane może być kompleksowe przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w tym wypadku. Szkolenie, do udziału w którym zachęcamy wzbogacone zostanie o omówienie dokumentów zamówienia, wskazanie optymalnego doboru warunków udziału i kryteriów oceny ofert, tak aby bezpiecznie wszcząć postępowanie, przeprowadzić procedurę i bezproblemowo zawrzeć ważną umowę.

Szkolenie realizowane jest w formule 1- lub 2-dniowej, zarówno stacjonarnie w większych miastach jak i online.

 

 

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce.

Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

23.07.2024 (za 2 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena VAT 23%:

600 zł

Więcej

Zamówienia na energię elektryczną i gaz ziemny - zakres tematyczny

1. Wprowadzenie: właściwe przepisy mające zastosowanie w przypadku procedur na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2. Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jakie zmienne musimy brać pod uwagę już teraz i co powinniśmy przewidzieć wcześniej?

3. Umowa kompleksowa czy oddzielne zamówienia na dostawy nośników energii oraz usługi ich dystrybucji? Wpływ wyboru modelu zamówienia na konkurencję w postępowaniu.

4. Jak poprawnie przygotować postępowanie i opisać przedmiot zamówienia:

a) analiza potrzeb i wymagań – alternatywne środki zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb vs. możliwe warianty realizacji zamówienia;
b) co winien obejmować opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny?
c) warunki realizacji zamówienia – co ma elektromobilność do zamówień na nośniki energii?
d) aspekty środowiskowe;
e) projektowane postanowienia umowy.

5. Zapisy SWZ niezwiązane z opisem przedmiotu zamówienia a wybór oferty najkorzystniejszej:

a) kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
– pożądane podstawy wykluczenia o charakterze fakultatywnym,
– obligatoryjne podstawy wykluczenia o charakterze sankcyjnym,
– podmiotowe środki dowodowe,
– możliwe sposoby dokonywania kwalifikacji podmiotowej,
b) kryteria oceny ofert:
– korzyści z żądania ofert wariantowych,
– kryterium kosztu a kryterium ceny.

6. Wybór optymalnego trybu udzielenia zamówienia – tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi – czy warto?

7. Zasada Dostępu Strony Trzeciej (TPA) w praktyce – kiedy wszcząć postępowanie i do kiedy zawrzeć umowę?

8. W jakich warunkach nie można zmienić dostawcy energii lub gazu? Czym jest sprzedaż rezerwowa dla Zamawiającego i jak uniknąć sprzedaży rezerwowej? Prawne skutki dla Zamawiającego.

9. Specyfika sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą na linii Zamawiający – Wykonawca.

10. Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiających związane z realizacją procedur na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego.

11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.