noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne w bieżącym roku – inflacja, zmiany w umowach, brak ofert w postępowaniach

Rok 2022 to rok wielu zmian w zamówieniach publicznych. W roku 2022 nastąpił szereg zdarzeń, o które trudno było w poprzednich latach i na które Zamawiający nie mógł się przygotować. W pierwszej kolejności pojawiły się problemy dotyczące realizacji umów, gdzie to inflacja i zmieniające się ceny spowodowały trudne do przewidzenia decyzje wykonawców – żądania zmiany wynagrodzenie, sygnalizacja rezygnacji z realizacji zamówienia. Co robić w takich sytuacjach … aneksować? Jeśli aneksować to na jakiej podstawie? Drugi blok tematyczny to modyfikacje w przepisach Prawa oświatowego (art. 106a) i obowiązujący od 1 września obowiązek zapewnienia gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych. To duże wyzwanie proceduralne, szczególnie w tych szkołach, gdzie zwiększyła się liczba uczniów i wartość zamówienia będzie przekraczać 130 000 zł. Jak szacować wartość zamówienia w tym przypadku? Czy sumować żywność we wszystkich asortymentach czy też przy ustaleniu wartości zamówienia sumować dany asortyment? Jest to jedno z wielu pytań, na które odpowiemy na tym szkoleniu. Kolejnym blokiem tematycznym, który będzie przedmiotem szkolenia, jest obowiązujący od 1 lipca 2022 roku rejestr umów o wartości powyżej 500 zł, który ma prowadzić Minister Finansów. To spore wyzwanie organizacyjne, gdyż w rejestrze mają się pojawić umowy zawarte od 1 stycznia 2022 roku, nie tylko w zakresie wydatków, ale również „pozyskiwania środków”, w tym umowy darowizny, umowy o pracę, umowy zlecenia, itd. Na szkoleniu poruszymy także zagadnienie sposobu przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki czy wyłączenia stosowania ustawy Pzp przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zapraszamy na szkolenie.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2022.
  2. Umowy w zamówieniach publicznych w przypadku zmiany cen, inflacji czy problemów z dostarczeniem danego produktu, urządzenia. Zmiana umowy czy przerwanie jej realizacji? Kary umowne.
  3. Jak przygotować projekt umowy, który będzie uwzględniał w przyszłości zmiany cen, wynagrodzenia czy inflację?
  4. Prawo oświatowe (art. 106a) i konieczność przygotowania i prowadzenia postępowania, którego przedmiotem zamówienia będzie wyżywienie uczniów w procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej albo powyżej 130 000 zł. Jak sumować artykuły żywnościowe przy ustaleniu wartości zamówienia?
  5. Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uwagi praktyczne, obowiązki wynikające z tego wyłączenia. Praktyczne podpowiedzi.
  6. Obowiązek przygotowania danych do rejestru umów o wartości powyżej 500 zł prowadzonego przez Ministra Finansów do 1 lipca 2022 r.
  7. Zamówienie z wolnej ręki w procedurach objętych przepisami ustawy Pzp. Schemat postępowania, wykaz obowiązkowych czynności i dokumentów wymaganych w takich postępowaniach.
  8. Panel dyskusyjny – kończy każdy dzień szkolenia.

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla: