noweprzetargi.pl

Platforma e-Zamówienia dla Wykonawców

Zapraszamy na szkolenie dedykowane Wykonawcom w zamówieniach publicznych. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów w oparciu o edukacyjną wersję platformy e-Zamówienia  udostępnianej nieodpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych. Elementem zajęć będzie rejestracja na edukacyjnej platformie e-Zamówienia: https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl. Każdy uczestnik nauczy się wyszukiwać postępowania oraz odnajdować dokumenty zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zlokalizowanej na platformie e-Zamówienia. Pozyska wiedzę w zakresie narzędzia do komunikacji w postępowaniu, a następnie przygotuje i złoży ofertę w testowym postępowaniu udostępnionym przez Prowadzącego w oparciu o wersję edukacyjną Platformy e-Zamówienia. Złożone oferty zostaną następnie otwarte przez Prowadzącego, dzięki czemu możliwa będzie ocena prawidłowości jej sporządzenia w aspekcie jej uwierzytelnienia podpisem elektronicznym. W celu maksymalnego wykorzystania możliwości jakie oferuje szkolenie należy posiadać jeden z trzech dopuszczalnych prawem rodzajów podpisów elektronicznych: kwalifikowany, zaufany (profil zaufany) lub osobisty (e-dowód).

Szkolenie 1-dniowe dostępne w formule online.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 470 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny szkolenia: Skuteczne przygotowanie i składanie ofert na Platformie e-Zamówienia. Zajęcia z komputerami dla Wykonawców.

1. Wprowadzenie:

2. Platforma e-Zamówienia a strona internetowa postępowania:

3. Zajęcia praktyczne (wyszukiwanie, oznaczanie, zapisywanie informacji o interesujących postępowaniach znajdujących się na platformie e-Zamówienia):

4. Zajęcia praktyczne (komunikacja na platformie e-Zamówienia z wyłączeniem składania ofert):

5. Zajęcia praktyczne (przygotowanie i złożenie oferty):

6. Dyskusja – omówienie przebiegu zajęć praktycznych i odpowiedzi na pytania uczestników.