noweprzetargi.pl

Nadchodzące szkolenia

Widok:

Opole

Szkolenie - Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2024. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2024. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

17.05.2024 (za 35 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Opole Hotel Festival

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej

Szkolenia z zamówień publicznych - Opole

Szkolenia z Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” organizowane w Opolu to kompleksowa i profesjonalna wiedza zgromadzona w pigułce.

Biorąc udział w naszych szkoleniach z prawa zamówień publicznych, otrzymujesz szereg korzyści m.in.:

Nasze szkolenia z prawa zamówień publicznych w Opolu to przede wszystkim możliwość poszerzania specjalistycznej wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce zawodowej jak i szansa na dalszy rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Do kogo adresowane są szkolenia z PZP w Opolu?

Nasze szkolenia kierujemy do wszystkich, których ścieżka zawodowa wiąże się z procedurą udzielania zamówień publicznych. Adresatem szkoleń będą więc Zamawiający (zamawiający publiczni, zamawiający sektorowi oraz zamawiający subsydiowani) prowadzący zamówienia na dostawy i usługi. Do udziału w szkoleniach zapraszamy również Wykonawców świadczących usługi lub oferujących na rynku wykonanie robót budowlanych,  składających ofertę i zawierających umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Szkolenia zamówienia publiczne Opole – szeroka tematyka szkoleń

Tematyka szkoleń organizowanych w Opolu odpowiada aktualnym zagadnieniom i wyzwaniom jakie stawia  przyjęta 11 września 2019 r. a obowiązująca od 2021 roku Ustawa PZP. W trakcie naszych szkoleń poruszane są najbardziej kluczowe kwestie związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej w tym również m.in.: zamówienia poniżej i powyżej progów unijnych, rejestr umów – jako nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych, zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy PZP,  kluczowe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia i wiele innych.

Jak uczestnicy oceniają szkolenia z zamówień publicznych w Opolu?

Nasze szkolenia organizowane w Opolu cieszą się sporym zainteresowaniem i przede wszystkim są bardzo dobrze oceniane o czym świadczą poniższe opinie:

Inspektor / Urząd Gminy: "Z całego szkolenia jestem bardzo zadowolona. W prosty i przystępny sposób została przekazana wiedza. Prowadzone bardzo profesjonalnie. Zostały poruszone trudne i merytoryczne zagadnienia."

Starszy Specjalista / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: "Szkolenie przejrzyste i komunikatywne. Omówiono ważne zagadnienia z Prawa zamówień publicznych."

Kierownik Referatu / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: "Szkolenie profesjonalne na wysokim poziomie merytorycznym."

Kierownik / Miejski Ośrodek Kultury: "Szkolenie bardzo przydatne, przeprowadzone sprawnie."

Inspektor / Starostwo Powiatowe: "Bardzo dobra organizacja i przystępne przekazywanie wiedzy."

Referent / Starostwo Powiatowe: "Bardzo dobra organizacja. Otrzymałam dzięki szkoleniu ogrom wiedzy."