noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki

Zapraszamy na kolejną edycję Warsztatów Zamówień Publicznych Jacka Jerki i mec. Łukasza Bochenka: „Bezbłędne stosowanie przepisów PZP na bazie najnowszych interpretacji, orzecznictwa oraz wniosków organów
kontroli. Od planu zamówień do zrealizowanej umowy.”

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 1380 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki i mec. Łukasza Bochenka - zakres tematyczny

Blok I – Wprowadzenie

  1. Punkty krytyczne w procedurach prowadzonych w 2023 roku – najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów.
  2. Przygotowanie się do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane w szczególności w przypadku braku czasu na jej przeprowadzenie i jego wpływ na dalsze losy procedury:

Blok II – Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury W PRAKTYCZNYM, ĆWICZENIOWYM UJĘCIU w obliczu interpretacji, najnowszego orzecznictwa i pierwszych raportów pokontrolnych:

Blok III – UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.