noweprzetargi.pl

Umowy w zamówieniach publicznych

.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ
mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Umowy w zamówieniach publicznych

Zakres szkolenia „Umowy w zamówieniach publicznych”

1. Wprowadzenie.
2. Konstrukcja umowy jako elementu Specyfikacji Warunków Zamówienia. Kluczowe elementy i odpowiednio zredagowane klauzule optymalnej umowy w zamówieniach publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane.
3. Umowy wieloletnie w praktyce.
4. Podwykonawstwo przy wykonywaniu umów o zamówienie publiczne.
5. Nakaz współpracy zamawiającego z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.
6. Specyficzne postanowienia umów wynikające z kodeksu cywilnego.
7. Klauzule abuzywne – czego nie wolno wprowadzać do treści umowy?
8. Nakazane postanowienia umów, klauzule indeksacyjne w zakresie zmiany umów dłuższych niż 12 miesięcy.
9. Klauzule waloryzacyjne w umowach na usługi i roboty budowlane.
10. Raport wykonania umowy – ewaluacja realizacji kontraktu.
11. Obowiązek ogłoszenia o wykonaniu umowy – praktyczne aspekty.
12. Sporządzenie ogłoszenia o wykonaniu umowy do Biuletynu Zamówień Publicznych – aspekty praktyczne.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – konstrukcja prawna – praktyczne postanowienia.
14. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy ze strony zamawiającego i wykonawcy – modele rozwiązań organizacyjnych.
15. Nadzór nad wykonywaniem umowy.
16. Zmiana umowy – przesłanki, dopuszczalność i forma.
17. Rozwiązanie umowy – odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy.
18. Przykłady postanowień i klauzul umownych:
a. Klauzula waloryzacyjna
b. Klauzule zmiany umowy
c. Postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
d. Klauzule dotyczące podwykonawstwa.
19. Zaskarżanie projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ na etapie prowadzenia postępowania. Najczęstsze błędy w treści umowy rzutujące na realizację zamówienia publicznego – co możemy a czego nie możemy przewidzieć.
20. Szczególne sytuacje związane z tematyką umów – zmiana projektu umowy po rozstrzygnięciu postępowania a przed jej formalnym zawarciem.
21. Nieprawidłowości związane z umowami.
22. Obowiązkowy publiczny rejestr umów zawartych przez JSFP – jak się przygotować do nowego obowiązku?
23. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.