noweprzetargi.pl

WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych w gęstwinie przepisów i interpretacji.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

20.06.2022 - 22.06.2022

Czas Trwania:

3 dni
Szkolenie trwa od 11:00 pierwszego dnia do 12:00 trzeciego dnia

Miejsce:

Kazimierz Dolny Hotel Dwa Księżyce

Adres:

Kazimierz Dolny, Hotel Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15

Cena VAT zwolniony:

2380 zł

Cena z VAT 23%:

2950 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Dzień – poniedziałek:

 

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (obiad: 13.00-14.00):

I BLOK  – INFORMACJE OGÓLNE, NAJNOWSZE OPINIE I ORZECZNICTWO:

  1. Aktualny stan prawny w tym omówienie: ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), ustawy z 27 listopada 2020 r. – ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275), rozporządzeń wykonawczych.
  2. Elektronizacja zamówień publicznych: platforma e-Zamówienia – aktualny stan prac i planowanych możliwości, komunikacja między zamawiającym a uczestnikami postępowania – najczęstsze problemy.
  3. Rejestr umów prowadzony przez Ministra Finansów. Praktyczne aspekty rejestrowania danych dotyczących umów.
  4. Wydatkowanie środków publicznych do 130 000 złotych w jednostce – okiem organu kontrolującego.

od godz. 20:30 – kolacja integracyjna

2.

Dzień – wtorek:

8.00 – 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

II BLOK – PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE: sposób określenia nowej przesłanki wykluczenia z postępowania w dokumentach zamówienia wskazanej w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; Reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia; Konsultacje rynkowe jako czynność związana z przygotowaniem postępowania; Ustalanie wartości zamówienia w praktyce. Zasady agregowania zamówień w przypadku prac projektowych, robót budowlanych i nadzorów inwestorskich; Szacowanie na potrzeby planowania a szacowanie wartości w procedurze udzielenia zamówienia; Szacowanie wartości zamówienia finansowanego z różnych źródeł; Szacowanie wartości zamówienia – ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, a podział zamówienia; Szacowanie wartości zamówienia w przypadku usług projektowych; Udzielania zamówienia na roboty budowlane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania; Zmiany dotyczące reguł kolizyjnych przy łączeniu lub dzieleniu różnych rodzajów zamówień; Wartość zamówienia realizowanego w częściach – określenie wartości zamówienia w przypadku unieważnienia zamówienia dla poszczególnych części.
III BLOK – WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO – ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGU UNIJNEGO:
1. Przygotowanie postępowania – dokumentowanie tego etapu.
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy – praktyczne rozwiązania.
3. Projekt umowy i jego kluczowe zapisy.
4. Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – zasady postępowania.
5. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia w toku postępowania.
6. Przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę. Obowiązkowe postępowanie w formie elektronicznej.
7. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
8. Przesłanki obligatoryjne a fakultatywne wykluczenia Wykonawcy. Kryteria oceny ofert.
9. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
10. Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu. Wybór oferty po terminie związania. Oferty dodatkowe.
11. Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia. Unieważnienie postępowania – przesłanki.

IV BLOK – WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGU UNIJNEGO:
1. Analiza Potrzeb i Wymagań – wymagana treść zgodnie z art. 83 – przykładowy wzór.
2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym w zakresie opracowanie SWZ w zakresie: sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, określenie niektórych warunków zamówienia, wskazanie przedmiotowych środków dowodowych.
3. Sporządzenie dokumentu SWZ w Trybie przetargu nieorganicznego.
4. SWZ – warunki zamówienia dotyczące składania ofert częściowych i ofert wariantowych, wadium w tym dopuszczalne formy wadium i reguły zatrzymywania i zwrotu wadium.
5. SWZ – Kryteria kwalifikacji podmiotowej – przykładowe postanowienia zawarte w SWZ w tym dotyczące: przesłanek wykluczenia z postępowania, warunków udziału w postępowaniu, udostępniania zasobów przez inne podmioty podmiotowych środków dowodowych.
6. SWZ – przykłady postanowień dotyczących kryteriów oceny ofert.
7. SWZ – przykłady innych obligatoryjnych lub fakultatywnych postanowień SWZ.
8. Badanie i ocena ofert w przetargu nieograniczonym.
9. Wybór najkorzystniejszej oferty – schemat działania. Zakończenie postępowania – wymogi proceduralne.
10. Dokumentowanie postępowania w Trybie Przetargu Nieorganicznego oraz archiwizacja dokumentów.
V BLOK – ZAGADNIENIA PROBLEMOWE W PRAKTYCZNYM ĆWICZENIOWYM UJĘCIU:
1. Korzystanie z potencjału innego podmiotu i podwykonawstwo: zastrzeganie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia; korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego a podwykonawstwo; korzystanie przez kilku wykonawców z potencjału jednego podmiotu; wymogi formalne odnośnie zobowiązania podmiotu trzeciego – błędy; skutki prawne zaistnienia podstawy do wykluczenia podmiotu trzeciego dla oferty wykonawcy.
2. Prace komisji przetargowej: praca komisji przetargowej oraz dokumentowanie czynności w postępowaniu – weryfikacja podstaw wykluczenia w tym podstaw wykluczenia o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, rażąco niska cena, omyłki, wyjaśnienia.

od godz. 20.30 – kolacja 

3.

Dzień – środa:

do godz. 9.00 śniadanie, 9:00-11.00 – zajęcia, 11.00 – II śniadanie; do godz. 11.30 – wykwaterowanie uczestników.

VI BLOK – UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU OSTATNICH PROBLEMÓW:

  1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne.
  2. Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.
  3. Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów.
  4. Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.

VII BLOK – KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

  1. Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.
  2. Zagadnienie odpowiedzialności prawnej za naruszenia dokonane w obszarze zamówień publicznych: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność karna.

VIII BLOK – ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

 

HOTEL „DWA KSIĘŻYCE” – uroczy hotel, utrzymany w stylu śródziemnomorskiej willi. Zlokalizowany w odległości 250 m od zabytkowego kazimierskiego rynku. Przy hotelu znajduje się parking dla gości hotelowych oraz gustownie urządzony ogród. Z okien pokoi hotelowych rozciąga się panorama Wisły i okolice Janowca, kazimierską Farę, zamek oraz basztę. Przytulna atmosfera zabytkowego miasteczka, doskonała kuchnia, profesjonalna obsługa hotelowa oraz jedyna w swoim rodzaju lokalizacja sprawiają, ze każdy pobyt w tym miejscu staje się niezapomniany. Goście hotelowi cenią ten obiekt przede wszystkim za doskonałą lokalizację tuż nad brzegiem Wisły i jednocześnie w bliskim sąsiedztwie rynku.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?