noweprzetargi.pl

Bezpieczne procedury zamówień publicznych w końcówce 2022 roku oraz praktyczne wskazówki na rok 2023. Od planu zamówień do zrealizowanej umowy.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

16.11.2022 - 18.11.2022

Czas Trwania:

3 dni
Szkolenie trwa od 11:00 pierwszego dnia do 12:00 trzeciego dnia

Miejsce:

Ustka Hotel Grand Lubicz

Adres:

Hotel Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4

Cena VAT zwolniony:

2580 zł

Cena z VAT 23%:

3175 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Z-ca Kierownika / Uczelnia Państwowa [18-20.09.2023]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie i organizacyjnie. Prowadzący mieli wyśmienity kontakt z uczestnikami szkolenia.

Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [18-20.09.2023]

Bardzo cenne i praktyczne szkolenie, przekazane w idealnej formie. Wysoki poziom wiedzy praktycznej prowadzących. Pan Jacek Jerka – perfekcyjny!!!

Specjalista / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Konkretne i praktyczne podejście do omówienia przepisów ustawy. Wskazówki wykładowców bezcenne.

Kierownik / Agencja Mienia Wojskowego [18-20.09.2023]

Pełen profesjonalizm, duża wiedza, bardzo dobrze spędzony czas.

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Szkolenie pod każdym kątem udane. Wykładowcy przekazali wiedzę przydatną i świetnie rozwiązali nurtujące nas problemy z zamówień.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Dzień  – środa, 16 listopada:

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (obiad: 13.00-14.00):

Blok I – Wprowadzenie

 1. Punkty krytyczne w procedurach prowadzonych w końcówce 2022 roku – najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Czy od 1 stycznia będziemy prowadzić postępowania WYŁĄCZNIE na Platformie e-Zamówienia? Co z moimi postępowaniami na miniPortalu?
 2. Przygotowanie się do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane w szczególności w przypadku braku czasu na jej przeprowadzenie i jego wpływ na dalsze losy procedury. Planowanie zamówień na rok 2023.
 • Opis przedmiotu zamówienia – zasady dokonywania opisu zgodnie z przepisami ustawy.
 • Szacowanie wartości zamówienia – w tym ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
 • Tworzenie wzorcowego dokumentu SWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane. Specyfikacja warunków zamówienia – kiedy zamawiający zobligowany jest przygotować SWZ a jeśli nie SWZ to co?
 • Podwykonawstwo w postępowaniach.
 • Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.

od godz. 20.30 – kolacja

2.

Dzień – czwartek, 17 listopada:

8.00 – 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

Blok II – Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury poniżej i powyżej progów unijnych W PRAKTYCZNYM, ĆWICZENIOWYM UJĘCIU w obliczu najnowszego orzecznictwa i pierwszych raportów pokontrolnych:

 • Opis przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości.
 • Szacowanie wartości zamówienia – projekty wieloletnie, projekty realizowane w partnerstwie – szacowanie w podziale na części.
 • Wybór trybu udzielenia zamówienia.
 • Dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
 • Zapisy SWZ.
 • Dobór kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na rzetelność i celowość wydatkowania środków publicznych.
 • Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na zasobach innych podmiotów.
 • Prace komisji przetargowej – właściwe powołanie komisji przetargowej i dokumentowanie jej pracy.
 • Ocena dokumentów składanych przez Wykonawców.
 • Badanie i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty, oferty wariantowe i równoważne.
 • Brak wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej.
 • Inne uchybienia stwierdzane  w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Blok III – UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW:

 • Relacje stron przy zawieraniu umowy.
 • Elementy obowiązkowe i fakultatywne umowy w zamówieniach publicznych. Specyficzne postanowienia umów w zamówieniach publicznych wynikające z kodeksu cywilnego.
 • Prawa autorskie a umowa w zamówieniach publicznych.
 • Rękojmia a gwarancja?
 • Umowy wieloletnie w praktyce.
 • Podwykonawstwo przy wykonywaniu umów o zamówienie publiczne.
 • Nakaz współpracy zamawiającego z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.
 • Klauzule abuzywne – czego nie wolno wprowadzać do treści umowy?
 • Nakazane postanowienia umów, klauzule indeksacyjne w zakresie zmiany umów dłuższych niż 12 miesięcy.
 • Klauzule waloryzacyjne w umowach na usługi i roboty budowlane. Inflacja.
 • Raport wykonania umowy – ewaluacja realizacji kontraktu.
 • Obowiązek ogłoszenia o wykonaniu umowy – praktyczne aspekty.
 • Sporządzenie ogłoszenia o wykonaniu umowy do Biuletynu Zamówień Publicznych – aspekty praktyczne.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – konstrukcja prawna – praktyczne postanowienia.
 • Osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy ze strony zamawiającego i wykonawcy – modele rozwiązań organizacyjnych.
 • Nadzór nad wykonywaniem umowy.
 • Zmiana umowy – przesłanki, dopuszczalność i forma. Kiedy i na jakich zasadach można aneksować umowę?
 • Zmiana umowy związana z drastycznym wzrostem wzrostu kosztów i wzrostu materiałów.
 • Zmiana umowy – nadzwyczajne okoliczności i okoliczności których nie można było przewidzieć?
 • Odstąpienie od umowy: ustawowe, umowne.
 • Rozwiązanie umowy – odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy.

od godz. 20.30 – kolacja

3.

Dzień  – piątek, 18 listopada:

do godz. 9.00 śniadanie, 9:00-11.00 – zajęcia, 11.00 – II śniadanie; do godz. 11.30 – wykwaterowanie uczestników.

BLOK VI – cd. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW:

Przykłady postanowień i klauzul umownych:

 • Klauzula waloryzacyjna,
 • Klauzule zmiany umowy,
 • Postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Klauzule dotyczące podwykonawstwa.

BLOK VII – Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wszystko co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem kontroli i postepowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

BLOK VIII – Dyskusja.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?