noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Tryb podstawowy w praktyce – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

03.11.2021 (za 6 dni)

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Gdańsk

Adres:

Hotel Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Michał Kunikowski

Michał Kunikowski

Trener i doradca w zakresie zamówień publicznych z dwudziestoletnim doświadczeniem. Wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie:
1) co to jest tryb podstawowy?
2) warianty trybu podstawowego;
3) możliwość prowadzenia negocjacji – czyli który wariant trybu podstawowego wybrać?

2.

Przygotowujemy specyfikację warunków zamówienia (SWZ) w trybie podstawowym:
1) zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
2) postać SWZ – czy forma elektroniczna jest obowiązkowa?
3) jak pogodzić dostępność cyfrową i odręczny podpis kierownika jednostki?
4) komunikacja elektroniczna a platforma e-Zamówienia.

3.

Wszczęcie postępowania dalsze czynności przed otwarciem ofert:
1) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – jak wskazać adres strony internetowej po-stępowania, jeśli SWZ nie jest jeszcze udostępniany?
2) miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ;
3) wyjaśnianie treści SWZ;
4) zmiana treści SWZ i jej konsekwencje;
5) kiedy podać informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

4.

Po upływie terminu składania ofert:
1) czy otwarcie ofert jest publiczne?
2) w jakich sytuacjach musimy przesunąć otwarcie ofert nawet jeśli upłynął termin składania ofert?
3) otwieramy oferty – co zrobić z ofertami złożonymi po terminie i takimi, które zostały złożone w wadliwy sposób?
4) informacje o złożonych ofertach – czyli to nie to samo:
a) udostępniana na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
b) przekazywana Prezesowi UZP za pomocą platformy e-Zamówienia.

5.

Badanie ofert:
1) jaki skutek ma brak odwróconej kolejności oceny ofert w trybie podstawowym?
2) uzupełnienia – przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i oświadczenia;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp a żądanie podmiotowych środków dowodowych.

6.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?