noweprzetargi.pl

Duże zmiany w KPA od października 2021. Praktyczne stosowanie zmienionych przepisów w urzędach i instytucjach

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Marcin Adamczyk

Termin:

02.11.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

320 zł

Cena z VAT 23%:

395 zł

mec. Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest Trenerem i z zakresu procedury administracyjnej oraz tematyki pokrewnej (RODO, informacja publiczna). Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Ceniony za ciekawy a jednocześnie bardzo konkretny styl prowadzenia zajęć, znany z przejrzystych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania. W chwili obecnej jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu procedury administracyjnej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej, poszczególnych elementów KPA oraz RODO.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Zmiany dotyczące postępowania nieważnościowego i ich praktyczne skutki (zmiany z dnia 16.09.2021 r.).

2.

Jakie zmiany w K.p.a. nastąpiły 05.10.2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

3.

Zasada pisemności po zmianach – nowy art. 14 K.p.a. i jego praktyczne znaczenie.

4.

Zasady prowadzenia korespondencji z organem administracji publicznej – dlaczego nie można prowadzić korespondencji przy pomocy zwykłego maila – zmiana art. 63 K.p.a.

5.

Terminy w k.p.a. – nowe brzmienie art. 35 K.p.a.

6.

Ponaglenie po zmianach.

7.

Prawidłowe wszycie postępowania administracyjnego (Obowiązki organu przy wszczęciu postępowania administracyjnego).

8.

Doręczenie wraz z doręczeniem elektronicznym po zmianach – zmiany w rozdziale 8 K.p.a., art. 39-46, ponadto:
a) publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne,
b) usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
c) korzystanie przez organ prowadzący postępowanie z bazy adresów elektronicznych,

9.

 Inne zmiany K.p.a. związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych:
a) zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w formie dokumentu elektronicznego,
b) upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej wydawanej „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej,
c) zmiany dotyczące przepisów związanych z ugodą,
d) zmiany w procedurze „milczącego załatwienia sprawy”,
e) zmiany dotyczące postanowień administracyjnych (art. 124 i 125 K.p.a.),
f) zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego.

10.

Decyzja administracyjna i jej elementy – uwagi praktyczne.

11.

Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?